top of page

Louis Ignatius Gall Festival 2021

Welkom

 

Op de website van het Louis Ignatius Gall Muziek & Cultuur Festival 2021.

Louis Ignatius Gall was de belangrijkste klassieke gitaarleraar en componist van Nederland. Altijd op zoek naar combinaties met andere instrumenten of kunstdisciplines baande Gall de weg voor een hele nieuwe generatie gitaristen.

Ter nagedachtenis aan Maestro Louis Ignatius Gall wordt dit festival georganiseerd, waarbij meerdere instrumenten en kunstdisciplines worden gecombineerd.

Dit festival combineert muziek, lezingen, kunst en workshops. Het festival werkt samen met verschillende partners in de Euregio-regio. Op meerdere locaties aan weerszijden van de grens worden evenementen georganiseerd. Hoofdlocatie is Kulturhaus NIHZ in Nordhorn.

We nemen de hoogste mogelijke Covid-19 voorzorgsmaatregelen om er een festival van te maken dat veilig is en waar iedereen van muziek kan genieten. Dit betekent dat we een beperkt aantal plaatsen hebben voor concerten en een beperkt aantal mogelijkheden voor deelnemers om zich in te schrijven.

 

Kijk op de website, meld je aan voor deelname en/of om concerten te bezoeken.

We bedanken op deze plek de Euregio en de Europese Unie voor hun ondersteuning door middel van 'INTERREG'.

 

We hopen je te zien op ons festival!!!

Het bestuur van de Louis Ignatius Gall Stichting

Willkommen

 

Auf der Website des Louis Ignatius Gall Musik & Kultur Festival 2021.

Louis Ignatius Gall war der bedeutendste klassische Gitarrenlehrer und Komponist der Niederlande. Immer auf der Suche nach Kombinationen mit anderen Instrumenten oder Kunstdisziplinen ebnete Gall den Weg für eine ganz neue Generation von Gitarristen.

Im Gedenken an Maestro Louis Ignatius Gall wird dieses Festival organisiert, das mehrere Instrumente und Kunstdisziplinen kombiniert.

Dieses Festival verbindet Musik, Vorträge, Kunst und Workshops. Das Festival kooperiert mit mehreren Partnern in der Euregio-Region. Veranstaltungen werden an mehreren Orten auf beiden Seiten der Grenze organisiert. Hauptstandort ist das Kulturhaus NIHZ in Nordhorn.

Wir treffen die höchsten Covid-19-Vorkehrungen, um ein Festival zu gestalten, das sicher ist und bei dem jeder Musik genießen kann. Das bedeutet, dass wir eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Konzerte und eine begrenzte Anzahl von Anmeldemöglichkeiten für Teilnehmer haben.

 

Schauen Sie auf der Website vorbei, melden Sie sich zur Teilnahme an und/oder besuchen Sie Konzerte.

Wir danken der Euregio und der Europäischen Union für ihre Unterstützung durch „INTERREG“.

 

Wir hoffen, Sie auf unserem Festival zu sehen!!!

Der Vorstand der Louis Ignatius Gall Stichting

Welcome

 

On the website of the Louis Ignatius Gall Music & Culture Festival 2021.

Louis Ignatius Gall was the Netherlands' most important classical guitar teacher and composer. Always searching for combinations with other instruments or art disciplines Gall paved the way for a whole new generation of guitarists. 

In the memory of Maestro Louis Ignatius Gall this festival, combining multiple instruments and art-disciplines, is organized.

This festival combines music, lectures, art and workshops. The festival cooperates with several partners in the Euregio-region. Events are organized in several locations on both sides of the border. Main location is Kulturhaus NIHZ in Nordhorn.

We take the highest Covid-19 precautions to make a festival which is safe and where everyone can enjoy music. This means we have a limited amount of seats for concerts and a limited amount of possibilities for participants to sign up.

 

Check out the website, sign up for participation and/or to visit concerts. 

We would like to thank the Euregio and the European Union for their support through 'INTERREG'.

 

We hope to see you at our festival!!!

The Board Of The Louis Ignatius Gall Stichting

bottom of page