top of page
Question.jpg

"Als je wilt dat het heden verschilt van het verleden, bestudeer dan het verleden."
Baruch de Spinoza, Joods-Nederlands Filosoof 1632-1677

 

Actueel

In 2024 vindt het eerste evenement plaats georganiseerd door het nieuwe bestuur. Een evenement met de nadruk op educatieve lezingen in combinatie met culturele activiteiten zoals tentoonstellingen, workshops en concerten die met de lezingen te maken hebben. De nadruk ligt hierbij op Joodse thema's en interreligieuze en interculturele dagen. Dit evenement met de naam 'Euregio InterCoolTour 2024' wordt georganiseerd i.s.m. de Duitse organisatie Förderverein Erinnerung mit Zukunft e.V. en vindt plaats in meerdere steden in de Euregio aan beide zijden van de grens. Het programma van deze activiteit vindt u hier: FLYER EUREGIO INTERCOOLTOUR 2024 

Let op! Het eerste evenement van de InterCoolTour 2024, in Veendam, is reeds uitverkocht!

DE STICHTING

Stichting Question Filosofie werd in 2002 opgericht door het eerste bestuur i.s.m. Drs Martin Olden (1946). Drs Martin Olden studeerde psychologie en filosofie in Leiden. Hij werkte in de psychiatrie en het onderwijs. Tevens schreef hij twee reisboeken over India (uitgeverij Elmar) en een jeugdroman PsychoThom (uitgeverij Dedoc). Sinds 2023 heeft Stichting Question Filosofie een geheel nieuw bestuur. De wereld verandert momenteel in hoog tempo en Stichting Question Filosofie verandert mee aan de hand van de belangrijke Joods-Nederlandse filosoof Baruch de Spinoza. Zoals Spinoza zei: "Als je wilt dat het heden verschilt van het verleden, bestudeer dan het verleden." En in dat kader organiseert Stichting Question Filosofie heden ten dage culturele activiteiten in de vorm van lezingen, workshops, concerten, tentoonstellingen, voordrachten, bijeenkomsten e.d. met een educatief karakter. De Stichting wil kijken naar het verleden om te leren voor de toekomst. Hierbij ligt, geheel in de lijn van de afkomst van Spinoza, veelal een nadruk op een Joods karakter, een interreligieuze en interculturele inslag en houdt de stichting zich niet alleen bezig met filosofische vraagstukken maar ook met vraagstukken over racisme, antisemitisme, religie en holocaust. Dit alles met een educatieve inslag, in samenwerking met andere organisaties en met een eerlijke, open en verfrissende kijk op het verleden om te leren voor de toekomst. Precies zoals Spinoza ons vroeger al adviseerde

Anchor 1
SERVICES

ACTIVITEITEN

received_2282901685232376.jpeg

Activiteiten & Bijeenkomsten

Wij organiseren evenementen en bijeenkomsten. Er is altijd sprake van een belangrijke nadruk op cultuur gecombineerd met een educatief karakter.

20220129_211921_edited.jpg

Herinneringscultuur verbeteren

De herinneringscultuur evolueert voortdurend. Met positieve bijdragen willen wij de herinneringscultuur beter, completer en eigentijdser maken.

20220514_144443_edited.jpg

Onderzoek
 

In opdracht van onze vereniging doet een team van deskundigen onderzoek naar muziek die is ontstaan ​​tijdens de Holocaust. Ons team blaast deze muziek nieuw leven in.

PROJECTS

AANBOD

Bijeenkomsten

Activiteiten

Aanbod 2024 komt spoedig!

Aanbod 2024 komt spoedig!

REACTIES

Uit de pers

Overige reacties

FOTOGALLERIJ

SAMENWERKINGSVERBANDEN

ErinnerungMitZukungtLogoV2.jpg
CONTACT

CONTACT

Bestuur

Voorzitter Sanna van Elst

Secretaris Joyce Ruijg

Penningmeester Cokkie van Elst

Contact

Bankrekening voor giften

Stichting Question Filosofie

IBAN: NL88 RABO 0158 1343 70

bottom of page