top of page

Nesjomme Festival 2023

Welkom

 

Bij het Nesjomme Festival 2023. 

Dit festival wordt georganiseerd door de 'Förderverein Erinnerung mit Zukunft e.V.'. in samenwerking met de Stichting Louis Ignatius Gall.

Nesjomme is de Joodse ziel. Deze ziel vindt u in Joodse literatuur, muziek, geschiedenis enz.

Het Nesjomme Festival legt de nadruk op muziek, dialoog, workshops met veelal Joodse thema's.

 

Uiteraard zijn er uitstapjes naar andere thema's en muziek maar de nadruk ligt op de Joodse cultuur.

Dit festival combineert muziek, lezingen, kunst en workshops. Het festival werkt samen met verschillende partners in de Euregio-regio. Op meerdere locaties aan weerszijden van de grens worden evenementen georganiseerd. Hoofdlocatie is Kulturhaus NIHZ in Nordhorn.

Kijk op de website, meld je aan voor deelname en/of om concerten te bezoeken.

 

We hopen u te zien op ons festival!!!

Het bestuur van 'Förderverrein Erinnerung mit Zukunft e.V.'

Willkommen

 

Beim Nesjomme-Festival 2023.

Organisiert wird dieses Festival vom Förderverein Erinnerung mit Zukunft e.V. in Zusammenarbeit mit der Louis-Ignatius-Gall-Stiftung.

Nesjomme ist die jüdische Seele. Sie finden diese Seele in der jüdischen Literatur, Musik, Geschichte usw. Das Nesjomme Festival betont Musik, Dialog und Workshops mit meist jüdischen Themen.

 

Natürlich gibt es Ausflüge zu anderen Themen und Musik, aber der Schwerpunkt liegt auf der jüdischen Kultur.

Dieses Festival verbindet Musik, Vorträge, Kunst und Workshops. Das Festival arbeitet mit verschiedenen Partnern in der Euregio-Region zusammen. An mehreren Orten auf beiden Seiten der Grenze werden Veranstaltungen organisiert. Hauptstandort ist das Kulturhaus NIHZ in Nordhorn.

​​

Schauen Sie sich die Website an, melden Sie sich für die Teilnahme und/oder den Besuch von Konzerten an.

Wir hoffen, Sie auf unserem Festival zu sehen!!!

Der Vorstand des Fördervereins Erinnerung mit Zukunft e.V.

Welcome

 

At the Nesjomme Festival 2023.

This festival is organized by the 'Förderverein Erinnerung mit Zukunft e.V.'. in collaboration with the Louis Ignatius Gall Foundation.

Nesjomme is the Jewish soul. You will find this soul in Jewish literature, music, history, etc.

The Nesjomme Festival emphasizes music, dialogue and workshops with mostly Jewish themes.

Of course there are trips to other themes and music, but the emphasis is on Jewish culture.

This festival combines music, lectures, art and workshops. The festival works together with various partners in the Euregio region. Events are organized at several locations on both sides of the border. The main location is Kulturhaus NIHZ in Nordhorn.

Check the website, sign up for participation and/or to visit concerts.

We hope to see you at our festival!!!

The board of 'Förderverrein Erinnerung mit Zukunft e.V.'

bottom of page