top of page

Info 2023

Förderverrein Erinnering mit Zukunft e.V.

Mittelstrasse 13, 48529, Nordhorn, Deutschland

erinnerungmitzukunft.de@gmail.com

www.erinnerungmitzukunft.de

Festival Locaties / Orte des Festivals

Hoofdlocatie / Hauptstondort:

Kulturhaus NIHZ

Mittelstrasse 13, 48529, Nordhorn, Deutschland

Actief deelnemen aan lessen:

Amateur-en professionele musici van elk niveau en elke leeftijd kunnen deelnemen aan de lessen. Woont u buiten de Euregio dan betaald u een kleine bijdrage voor deze deelname.

Inwoners van binnen de Euregio kunnen gratis deelnemen aan de lessen van het festival. Dit geldt voor iedereen ongeacht leeftijd en achtergrond. Dit om het festival een ontmoetingsplek te laten zijn tussen muziek-liefhebbers in de Euregio. Hiermee willen we op een positieve manier bijdragen aan mensen die elkaar ontmoeten en muziek en cultuur met elkaar delen. Of u nu ver gevorderd bent of een beginner die nog nooit een les had: een ieder is welkom. Wanneer u in de Euregio woont en een les wilt, schrijf dan naar: bobbyrootveld@gmail.com en wij nemen contact op.

Aktiv am Unterricht teilnehmen:
Am Unterricht können Amateur- und Profimusiker aller Niveaus und Altersstufen teilnehmen. Wenn Sie außerhalb der Euregio wohnen, zahlen Sie für diese Teilnahme einen kleinen Beitrag.
Einwohner aus der Euregio können kostenlos am Unterricht des Festivals teilnehmen. Dies gilt für alle, unabhängig von Alter und Herkunft. Damit soll das Festival zu einem Treffpunkt für Musikliebhaber in der Euregio werden. Damit wollen wir einen positiven Beitrag zu Menschen leisten, die sich begegnen und Musik und Kultur miteinander teilen. Egal ob Fortgeschrittener oder Anfänger, der noch nie Unterricht hatte, jeder ist willkommen. Wenn Sie in der Euregio wohnen und eine Unterrichtsstunde wünschen, schreiben Sie an: bobbyrootveld@gmail.com und wir werden Sie kontaktieren.

Actively participate in lessons:
Amateur and professional musicians of all levels and ages can participate in the lessons. If you live outside the Euregio you pay a small contribution for this participation.
Residents from within the Euregio can participate in the lessons of the festival for free. This applies to everyone regardless of age and background. This is to make the festival a meeting place for music lovers in the Euregio. With this we want to contribute in a positive way to people who meet each other and share music and culture with each other. Whether you are very advanced or a beginner who has never had a lesson: everyone is welcome. If you live in the Euregio and want a lesson, write to: bobbyrootveld@gmail.com and we will contact you.

bottom of page